SIMU Brno

Raková – zábradlia
10. júna 2021
Sokolov Vřesová
11. júna 2021

Výroba oceľovej konštrukcie simulačného centra Masarykovej univerzity - 750 ton