Elektrárňa Tušimice

Depa DPD
10. júna 2021
Eperia Prešov II. etapa – shopfronty
10. júna 2021

Výroba oceľovej konštrukcie potrubného mostu pre Elektrárňu Tušimice